ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ HOTEL ELENA NAFPLIO

Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου HOTEL ELENA γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη ν ανάπτυξη του τουρισμού, καθιέρωσε μια περιβαλλοντική πολιτική για να εκθέσει την αρχή που στηρίζει και ακολουθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.
Προς αυτή την κατεύθυνση η διοίκηση δεσμεύεται:
• Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες της .
• Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων
• Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, και
• Μέσω της θέσπισης στόχων να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση.
Για να εφαρμόσουμε – πετύχουμε τα παραπάνω η επιχείρηση:
• Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας
• Εφαρμόζει διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες για την εξοικονόμηση ενέργειας- νερού
• Συνεργάζεται με τους γειτονικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής
• Ενημερώνει τους φορείς της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.
• Ενημερώνει τους πελάτες της για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους.
Κάντε την κράτηση σας στο ξενοδοχείο Elena!